Ervaring
Uw organisatievraagstuk beantwoord!

2011 –heden: Lid van de Raad van Toezicht van Florence Florence biedt thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar www.florence.nl.

2012 – heden Vertrouwenspersoon bij
Stichting De Opbouw
Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd www.opbouw.nl

En verder was Laurens

2008 - 2015: Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep
De EO is een zelfstandige omroepvereniging met een christelijke missie en visie binnen het publieke bestel www.eo.nl.

2009 -2013 Directeur van Stichting Zorg Binnen Bereik Zorg Binnen Bereik is een initiatief van Philips en Achmea. De stichting houdt zich bezig met het ontwikkelen van breed gedragen oplossingen voor Zorg op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring en e-health) www.zorgbinnenbereik.nl . De ontwikkelde toepassingen worden wetenschappelijk onderzocht onder de naam e-Vita www.e-Vita.nl.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier de Graaf Groep (1999-2008)
De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp.

Lid van de Expertgroep NVZ-NFU over Hospital Standardized Mortality Ratio In 2005 introduceerde Laurens de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) in Nederland. De HSMR zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken werd verwacht. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Brug (2007 -2009) De Brug is een woon- en zorgvoorziening voor ouderen met een zorgvraag op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Voorzitter Wijkkerkenraad Immanuëlkerk-Driebergen (2004-2009) De wijkgemeente Immanuëlkerk is een onderdeel van de PKN- gemeente in Driebergen. Zij bestaat uit ongeveer negenhonderd leden met een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Commissaris bij woningcorporatie Delftwonen (2003 – 2005) Woonbron, voorheen Delftwonen, is een van de grotere wooncorporaties van Nederland en heeft ruim 50.000 woningen in Rotterdam, Delft, Dordrecht en Spijkenisse.

Voorzitter en lid van het bestuur Visser het Hooft Lyceum Leiden (1995 tot 2001) Het Visser ’t Hooft Lyceum valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Leiden en Omstreken (SCVO). Het Visser biedt onderwijs van vmbo tot en met gymnasium en heeft vier locaties, verspreid over Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg.

Directeur van Willem van den Bergh (1992 – 1999) Willem van de Bergh is een instelling voor mensen met een beperking. Willem van den Bergh is onderdeel van de ’s Heeren Loo Groep.

Laurens is vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep
De EO is een landelijke omroep die werkt vanuit christelijke waarden.
De Navigators is een interkerkelijke beweging.
Met als doel: Christus zichtbaar maken op een eigentijdse manier in hun eigen leefwereld. Laurens helpt de Navigators met het analyseren van hun administratieve organisatie en het doorvoeren van verbeteringen.
Webdesign: Vermaas&Koning, Driebergen.